www.greenwave.cz

Ochrana soukromí

Respektujeme Vaše soukromí
Vaše osobní údaje slouží výhradně k účelům bezproblémového vyřízení objednávek. Garantujeme vám, že informace nebudou poskytnuty třetí osobě ani jinému subjektu.

Osobní údaje zákazníků uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškerá data, která od vás získáme při registraci, pečlivě chráníme před potenciálním zneužitím.

Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa pro doručování zboží, fakturační adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
3. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďuje prodávající v nezbytném rozsahu za účelem realizování kupních smluv, zjištění zpětné vazby kupujících a informování kupujících o nabídkách prodávajícího. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
4. Odsouhlasením textu VOP kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje ohledně nabízeného zboží, služeb nebo podniku prodávajícího. Každý kupující má možnost kdykoliv odhlásit odebírání emailového zpravodaje kliknutím na odkaz/požadavek „Odhlašte se“ ve spodní části obdrženého emailového zpravodaje.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně dalších práv dle zákona o ochraně osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.